تبلیغات
کپی پیست - گوشی قدیمی نوکیا
 گوشی قدیمی نوکیا ... عکس موبایل ,

این عکس ها از گوشی های قدیمی نوکیا می باشد.

 • Nokia 6260
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
102 x 49 x 23 mm, 109 cc
Camera VGA, 640x480 pixels, video
Symbian OS v7.0s, Series 60 v2.0 UI

GSM 850/1800/1900 in North AmericaNokia 6630
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
110 x 60 x 21 mm
Camera 1.3 MP, 1280x960 pixels, QCIF video
Symbian OS v8.0, Series 60 v2.0 UINokia 9300
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
132 x 51 x 21 mm, 126 cc
Symbian OS v7.0s, Series 80 v2.0 UI

Also GSM 850/1900/1800 for the Americas marketNokia 7260
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
105 x 45 x 18 mm, 72 cc
Camera VGA, 640x480 pixels, videoNokia 7270
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
88 x 46 x 22 mm, 78 cc
Camera VGA, 640x480 pixels, videoNokia 7280
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
115 x 32 x 19 mm, 64 cc
Camera VGA, 640x480 pixelsNokia N-Gage QD
GSM 900 / GSM 1800
118 x 68 x 22 mm, 123 cc
Symbian OS v6.1, Series 60 v1.0 UI

Also GSM 850/1900 for the AmericasNokia 3220
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
104.5 x 44.2 x 18.7 mm
Camera VGA, 640x480 pixels, video

GSM 850/1800/1900 for North AmericaNokia 2600
GSM 900 / GSM 1800
107 x 46 x 20 mm, 80cc

GSM 850 / GSM 1900 for North AmericaNokia 2650
GSM 900 / GSM 1800
85 x 46 x 23 mm, 77 ccNokia 3128
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
79.9 x 41.6 x 20.8 mmNokia 6170
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
88 x 46 x 22 mm, 79 cc
Camera VGA, 640x480 pixels, video

GSM 850 / 1800 / 1900 in North AmericaNokia 3108
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
106 x 46.4 x 24 mm, 83 ccNokia 6610i
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
106 x 44 x 19 mm, 72 cc
Camera CIF, 352 x 288 pixelsNokia 5140
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
106 x 47 x 24 mm, 86 cc
Camera VGA, 640x480 pixels, video

Also GSM 850/1900/1800 for the Americas marketNokia 9500
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
148 x 57 x 24 mm
Camera VGA, 640x480 pixels, video
Symbian OS v7.0s, Series 80 v2.0 UI

Also GSM 850/1900/1800 for the Americas marketNokia 7610
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
109 x 53 x 19 mm, 93 cc
Camera 1 MP, 1152x864 pixels, video
Symbian OS v7.0s, Series 60 v2.0 UI

Also GSM 850/1900/1800 for the Americas marketNokia 3120
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
102 x 43 x 20 mm, 67 ccNokia 3660
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
130 x 57 x 26 mm, 139 cc
Camera VGA, 640x480 pixels, video, <a href=http://www.sellshareware.com/ProgramInfo.asp?AfId=21756&PrID=71035 target=_blank>Get PhotoAcute</a>
Symbian OS v6.1, Series 60 v1.0 UINokia 6810
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
119 x 55 x 23 mm, 105 ccNokia 6820
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
107 x 47 x 20 mm, 79 cc
Camera CIF, 352 x 288 pixels, video

GSM 850/1800/1900 for North AmericaNokia 6230
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
103 x 44 x 20 mm, 76 cc
Camera VGA, 640x480 pixels, video

GSM 850 / GSM 1800 / GSM 1900 for North AmericaNokia 7200
GSM 900 / GSM 1800
86 x 50 x 26 mm, 91 cc
Camera VGA, 640x480 pixels, videoNokia 7700
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
134 x 80 x 22 mm, 165 cc
Camera VGA, 640x480 pixels, videoNokia 6600
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
109 x 58 x 24 mm, 113cc
Camera VGA, 640x480 pixels, video, <a href=http://www.sellshareware.com/ProgramInfo.asp?AfId=21756&PrID=71035 target=_blank>Get PhotoAcute</a>
Symbian OS v7.0s, Series 60 v2.0 UINokia 6620
GSM 850 / GSM 1800 / GSM 1900
109 x 58 x 24 mm, 113cc
Camera VGA, 640x480 pixels, video (QCIF), <a href=http://www.sellshareware.com/ProgramInfo.asp?AfId=21756&PrID=71035 target=_blank>Get PhotoAcute</a>
Symbian OS v7.0s, Series 60 v2.0 UI

For the Americas marketNokia 1100
GSM 900 / GSM 1800
106 x 46 x 20 mm, 79ccNokia 2300
GSM 900 / GSM 1800
107 x 46 x 20 mmNokia 3200
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
108 x 45 x 21 mm, 81cc
Camera CIF, 352 x 288 pixels, night mode

GSM 850/1800/1900 for North AmericaNokia 7600
UMTS / GSM 900 / GSM 1800
87 x 78 x 19 mm, 103 cc
Camera VGA, 640x480 pixels, video 128x96 pixelsNokia 7250
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
105 x 44 x 19 mm, 73 cc
Camera CIF, 352 x 288 pixelsNokia N-Gage
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
134 x 70 x 20 mm, 139 cc
Symbian OS v6.1, Series 60 v1.0 UINokia 3300
GSM 900 / GSM 1800
114 x 63 x 20 mm, 115 ccNokia 6108
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
106 x 46.4 x 22.8 mm, 82 ccNokia 7250i
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
105 x 44 x 19 mm, 73 cc
Camera CIF, 352 x 288 pixels, night modeNokia 3100
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
102 x 43 x 15 mm, 69 cc

GSM 850/1800/1900 for North AmericaNokia 3650
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
130 x 57 x 26 mm, 139 cc
Camera VGA, 640x480 pixels, video, <a href=http://www.sellshareware.com/ProgramInfo.asp?AfId=21756&PrID=71035 target=_blank>Get PhotoAcute</a>
Symbian OS v6.1, Series 60 v1.0 UINokia 6650
UMTS / GSM 900 / GSM 1800
132 x 52 x 25 mm, 123 cc
Camera VGA, 640x480 pixels, videoNokia 2100
GSM 900 / GSM 1800
105 x 44 x 20 mm, 77 ccNokia 5100
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
108 x 49 x 22 mm, 89 ccNokia 6100
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
102 x 44 x 13.5 mm, 60 ccNokia 6800
GSM 900 / GSM 1800
119 x 55 x 23 mm, 105 cc

GSM 850 / GSM 1900 for North AmericaNokia 7210
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
106 x 45 x 17.5 mm, 83 ccNokia 9210i Communicator
GSM 900 / GSM 1800
158 x 56 x 27 mm
Open Symbian, based on Symbian v6.0, Series 80 UINokia 3610
GSM 900 / GSM 1800
105 x 45 x 22 mm, 79 ccNokia 6610
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
106 x 45 x 17.5 mm, 71 ccNokia 3510i
GSM 900 / GSM 1800
118 x 50 x 17 mm, 98 ccNokia 3530
GSM 900 / GSM 1800
118 x 50 x 17 mm, 98 cc

For the asian marketNokia 6510
GSM 900 / GSM 1800
97 x 43 x 20 mm, 67 ccNokia 8910
GSM 900 / GSM 1800
103 x 46 x 20 mm, 83 ccNokia 7650
GSM 900 / GSM 1800
114 x 56 x 26 mm, 138 cc
Camera VGA, 640x480 pixels
Symbian OS v6.1, Series 60 v1.0 UINokia 3410
GSM 900 / GSM 1800
115 x 49 x 22.5 mm, 100 ccNokia 3510
GSM 900 / GSM 1800
118 x 42-50 x 18-21 mm, 98 ccNokia 6310i
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
129 x 47 x 17-21 mm, 97 ccNokia 6310
GSM 900 / GSM 1800
129 x 47 x 19 mm, 97 ccNokia 8310
GSM 900 / GSM 1800
97 x 43 x 19 mm, 66 ccNokia 5510
GSM 900 / GSM 1800
134 x 58 x 28 mm, 165 ccNokia 5210
GSM 900 / GSM 1800
105.5 x 47.5 x 22.5 mm, 83 ccNokia 8855
GSM 900 / GSM 1800
102 x 46 x 21mm, 85 ccNokia 6500
GSM 900 / GSM 1800
97 x 43 x 21 mm, 75 ccNokia 7110
GSM 900 / GSM 1800
125 x 53 x 24 mm, 125 ccNokia 8890
GSM 900 / GSM 1900
100 x 44 x 18 mm, 70 ccNokia 3310
GSM 900 / GSM 1800
113 x 48 x 22mm, 97ccNokia 9210 Communicator
GSM 900 / GSM 1800
158 x 56 x 27 mm
Open Symbian, based on Symbian v6.0, Series 80 UINokia 8250
GSM 900 / GSM 1800
102.5 x 45 x 19 mm, 69 cc

For the asian marketNokia 3330
GSM 900 / GSM 1800
113 x 48 x 22mm, 97ccNokia 3350
GSM 900 / GSM 1800
113 x 49 x 23 mm, 98ccNokia 6210
GSM 900 / GSM 1800
129.5 x 47.3 x 18.8 mm, 95ccNokia 8810
GSM 900
107 x 46 x 18 mm, 74 ccNokia 6250
GSM 900 / GSM 1800
142 x 50-58 x 23-27 mm, 159 cc

Superior durabilityNokia 8850
GSM 900 / GSM 1800
100 x 44 x 17 mm, 70 ccNokia 8210
GSM 900 / GSM 1800
101.5 x 44.5 x 17.4 mm, 66 ccNokia 6110
GSM 900
130 x 47 x 28 mm, 130 ccNokia 6130
GSM 1800
141 x 48 x 25 mm

6110 version for GSM 1800 networksNokia 6150
GSM 900 / GSM 1800
129 x 47 x 28 mm, 130 cc

Dualband version of 6110 modelNokia 3210
GSM 900 / GSM 1800
123.8 x 50.5 x 16.7/22.5 mmNokia 9000 Communicator
GSM 900
173 x 64 x 38 mmNokia 9110i Communicator
GSM 900
158 x 56 x 27 mm (218 cc)

WAP version of 9110 phoneNokia 2110
GSM 900
148 x 56 x 25 mmNokia 3110
GSM 900
136 x 45 x 21 mm, 139 ccNokia 8110
GSM 900
141 x 48 x 25 mmNokia 5110
GSM 900
132 x 47.5 x 31 mm, 143 cc


 • نوشته شده توسط حسن در دوشنبه 30 مرداد 1385 و ساعت 04:08 ق.ظ
  ویرایش شده در - ساعت -
   نوشته های پیشین
  + Fire Fox 3.0.4 final
  + طراحی حرفه ای صفحات وب با Adobe Dreamweaver CS4
  + فتوشاپ 11 نسخه نهایی Adobe Photoshop CS4 Extended
  + چرا باید انگلیسی یاد بگیریم؟
  + تا کی ؟...
  + Kaspersky Anti-Virus & Internet Security 2009 8.0.0.454
  + جستجو در فایلهای به اشترک گذاشته شده
  + دستمو بگیر
  + ....
  + اسیر باد ،،، لین پیر
  + چند تا آهنگ از ماساری
  + چند تا جمله قشنگ
  + سوال
  + ببین چیزی میفهمی!
  + بیاموزیم

  صفحات :