تبلیغات
کپی پیست - نوکیا
 نوکیا ... عکس موبایل ,
 • عکس تمامی گوشی های نوکیا.
 • Nokia N93
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
118 x 55.5 x 28.2 mm, 133 cc
Camera 3.15 MP, 2048x1536 pixels, 3x optical zoom, Carl Zeiss optics, autofocus, video(VGA 30 fps), flash; secondary CIF video call camera
Symbian OS 9.1, S60 3rd editionNokia 5500 Sport
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
107 x 45 x 18 mm, 77cc
Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, video(QCIF)
Symbian OS v9.1, Series 60 rel. 3.0Nokia E50
GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
113 x 43.5 x 15.5 mm, 70 cc
Camera 1.3 MP, 1280 x 960 pixels, video(QCIF), also available without camera
Symbian OS 9.1, Series 60 UINokia 1110i
GSM 900 / GSM 1800
104 x 44 x 17 mm

Also GSM 850/1900 for the Americas market

Nokia 6080
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
105.4 x 44.3 x 18.6 mm
Camera VGA, 640x480 pixels, video (subQCif)

Also GSM 850/1900/1800 for the Americas marketNokia 6131
GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
92 x 48 x 20 mm
Camera 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, videoNokia 6136
GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
90 x 46 x 23 mm
Camera 1.3 MP, 1280 x 960 pixels, video(QCIF)Nokia 1112
GSM 900 / GSM 1800
104 x 44 x 17 mm

Also GSM 850/1900 for the Americas market

Nokia 2310
GSM 900 / GSM 1800
105.4 x 43.9 x 19.05 mmNokia 2610
GSM 900 / GSM 1800
104 x 43 x 18 mm

GSM 850 / GSM 1900 for North AmericaNokia N72
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
109 x 53 x 21.8 mm
Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, video(CIF), flash
Symbian OS 8.1, Series 60 UI 2.8Nokia 6282
UMTS 1900 / GSM 850 / 1800 / 1900
99.9 x 46 x 21 mm, 91 cc
Camera 1 MP, 1152x864 pixels, video

For 3G networks in the Americas onlyNokia 6234
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
108 x 46 x 18 mm, 81 cc
Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, video

Vodafone exclusiveNokia 6233
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
108 x 46 x 18 mm, 81 cc
Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, video(VGA)Nokia 6103
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
85 x 45 x 24 mm
Camera VGA, 640x480 pixels, video

GSM 850 / 1800 / 1900 in North AmericaNokia 6125
GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
90 x 46 x 23.6 mm
Camera 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video(QCIF)Nokia 6070
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
105.4 x 44.3 x 18.6 mm
Camera VGA, 640x480 pixels, video

Also GSM 850/1900/1800 for the Americas marketNokia 7370
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
88 x 43 x 23 mm, 73 cc
Camera 1.3 MP, 1280x960 pixels, video (CIF)Nokia 7380
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
114 x 30 x 20 mm, 63 cc
Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, flash, video(CIF)Nokia N71
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
98.6 x 51.2 x 25.8 mm, 103 cc
Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, video(CIF), flash; secondary VGA video call camera
S60 3rd edition (Symbian OS , Series 60 UI)Nokia N80
UMTS / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
95 x 50 x 26 mm, 97 cc
Camera 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video(CIF), flash; secondary VGA videocall camera
S60 3rd edition (Symbian OS , Series 60 UI)Nokia N92
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
107.4 x 58.2 x 24.8 mm, 136cc
Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, video(CIF), flash; secondary VGA video call camera
S60 3rd edition (Symbian OS , Series 60 UI)Nokia 9300i
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
132 x 51 x 21 mm, 126 cc
Symbian OS v7.0s, Series 80 v2.0 UINokia 6708
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
118 x 52 x 18 mm
Camera 1.3 MP, 1280x960 pixels, video
Symbian OS v7.0, UIQ v2.1 UI

Functionally identical to BenQ P31Nokia 3250
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
103.8 x 50 x 19.8 mm
Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, video(QCIF)
Symbian OS v9.1, Series 60 rel. 3.0Nokia E60
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
115 x 49 x 17 mm, 96 cc
Symbian OS 9.1, Series 60 UINokia E61
UMTS / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
117 x 69.7 x 14 mm, 108 cc
Symbian OS 9.1, Series 60 UINokia E70
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
117 x 53 x 22 mm, 102 cc
Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, video(CIF)
Symbian OS 9.1, S60 3rd editionNokia 7360
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
105 x 45 x 18 mm, 72 cc
Camera VGA, 640x480 pixels, videoNokia N90
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
112 x 51 x 24 mm
Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, video, flash
Symbian OS 8.1a , Series 60 UINokia N91
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
113.1 x 55.2 x 22 mm
Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, video
Symbian OS v9.1, Series 60 UI 3rd EditionNokia 6060
GSM 900 / GSM 1800
85 x 44 x 24 mm

GSM 850 / 1900 in North AmericaNokia 6111
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
84 x 47 x 23 mm, 76 cc
Camera 1 MP, 1152x864 pixels, video(QCIF), flash

GSM 850 / 1800 / 1900 in North America

Nokia 6270
GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
104 x 50 x 23 mm, 104 cc
Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, video(QCIF), flashNokia 6280
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
100 x 46 x 21 mm, 91 cc
Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, VGA video, flash; secondary video call VGA cameraNokia 5140i
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
106.5 x 46.8 x 23.8 mm, 86 cc
Camera VGA, 640x480 pixels, videoNokia 1101
GSM 900 / GSM 1800
106 x 46 x 20 mm, 72 ccNokia 1110
GSM 900 / GSM 1800
104 x 44 x 17 mm

Also GSM 850/1900 for the Americas market

Nokia 1600
GSM 900 / GSM 1800
104 x 45 x 17 mm

Also GSM 850/1900 for the Americas market

Nokia 2652
GSM 900 / GSM 1800
85 x 46 x 23 mm, 77 ccNokia N70
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
108.8 x 53 x 21.8 mm, 95.9 cc
Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, video, flash; secondary video call VGA camera
Symbian OS 8.1a , Series 60 UINokia 6681
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
108.4 x 55.2 x 20.5 mm, 104 cc
Camera 1.3 MP, 1280x960 pixels, video, flash
Symbian OS 8.0a, Series 60 2nd EditionNokia 6680
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
108.6 x 55.2 x 20.5 mm, 104 cc
Camera 1.3 MP, 1280x960 pixels, video (QCIF), flash; secondary video call VGA camera
Symbian OS 8.0a , Series 60 UINokia 6030
GSM 900 / GSM 1800
104 x 44 x 18 mm, 75 ccNokia 6021
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
106 x 44 x 20 mm, 73 ccNokia 6230i
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
103 x 44 x 20 mm, 76 cc
Camera 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video (QCIF)Nokia 8800
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
107 x 45 x 15 mm, 67 cc
Camera SVGA, 800x600 pixels, video (QCIF)

Also Nokia 8801 - GSM 850 / 1800 / 1900Nokia 3230
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
109 x 49 x 19 mm, 90 cc
Camera 1.23 MP, 1280x960 pixels, video(QCIF)
Symbian OS v7.0s, Series 60 SE UI

  Nokia 6111
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
84 x 47 x 23 mm, 76 cc
Camera 1 MP, 1152x864 pixels, video(QCIF), flash

GSM 850 / 1800 / 1900 in North America

Nokia 6021
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
106 x 44 x 20 mm, 73 ccNokia 6822
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
106 x 46 x 21 mm, 79 cc
Camera VGA, 640x480 pixels, video

GSM 850/1800/1900 for North AmericaNokia 6101
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
85 x 45 x 24 mm
Camera VGA, 640x480 pixels, video

GSM 850 / 1800 / 1900 in North AmericaNokia 6151
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
108 x 47 x 19 mm, 88 cc
Camera 1.3 MP, 1280 x 960 pixels, video(QCIF)


  نوشته شده توسط حسن در سه شنبه 10 مرداد 1385 و ساعت 02:08 ق.ظ
  ویرایش شده در - ساعت -
   نوشته های پیشین
  + Fire Fox 3.0.4 final
  + طراحی حرفه ای صفحات وب با Adobe Dreamweaver CS4
  + فتوشاپ 11 نسخه نهایی Adobe Photoshop CS4 Extended
  + چرا باید انگلیسی یاد بگیریم؟
  + تا کی ؟...
  + Kaspersky Anti-Virus & Internet Security 2009 8.0.0.454
  + جستجو در فایلهای به اشترک گذاشته شده
  + دستمو بگیر
  + ....
  + اسیر باد ،،، لین پیر
  + چند تا آهنگ از ماساری
  + چند تا جمله قشنگ
  + سوال
  + ببین چیزی میفهمی!
  + بیاموزیم

  صفحات :